portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Escrevemos em atenção a...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Em relação à/ao ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Em atenção à/ao...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
O senhor poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
If you require more information ...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují