německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
If you require more information ...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují