maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Kedves John!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Továbbá...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
A ....ajánlásával ....
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Érdeklődnék, hogy ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Tudna ajánlani ...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
El tudná nekem küldeni a ...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Kérem, hogy sürgősen ...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Hálásak lennék, ha ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Előre is megköszönve segítségét...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszéljük
Formální, přímý
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formální, přímý
We appreciate your business.
Értékeljük az Önök üzletét
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Várom a mihamarabbi válaszát
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Üdvözlettel,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují