italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Gentilissimo,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Gentilissima,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Gentili Signore e Signori,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Alla cortese attenzione di ...,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
A chi di competenza,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Gentile Mario,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
In riferimento a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Per quanto concerne...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
La contatto per avere maggiori informazioni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
La contatto per conto di...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Le dispiacerebbe...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
La contatto per sapere se può...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Le sarei veramente grata/o se...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Potrebbe inviarmi...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Mi trovo a chiederLe di...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Potrebbe raccomadarmi...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
La invitiamo caldamente a...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Le saremmo grati se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
È nostra intenzione...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Dopo attenta considerazione...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
RingraziandoLa anticipatamente,
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formální, přímý
If you require more information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Sentiamoci, il mio numero è...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Spero di sentirLa presto.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
In fede,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Cordiali saluti
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Cordialmente,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Saluti
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují