francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Monsieur le président,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Monsieur,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Madame,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Madame, Monsieur,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Madame, Monsieur,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Aux principaux concernés,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Madame Dupont,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Monsieur Dupont,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Cher Benjamin,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Nous vous écrivons concernant...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Suite à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
En référence à...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
J'écris afin de me renseigner sur...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Je vous écris de la part de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Votre société fut recommandée par...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Auriez-vous l'amabilité de...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Je vous saurai gré de...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Je me permets de vous demander si...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Pourriez-vous recommander...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Nous vous prions de...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Nous vous serions reconnaissants si...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Quelle est votre liste des prix pour...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Notre intention est de...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Nous regrettons de vous informer que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
En vous remerciant par avance...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Merci pour votre aide.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formální, přímý
If you require more information ...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Merci de votre confiance.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente de votre réponse.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Meilleures salutations,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Cordialement,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují