finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Arvoisa Herra Presidentti,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Hyvä John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Kirjoitamme teille koskien...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
Koskien...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
Viitaten...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Kirjoitan tiedustellakseni...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Olisikohan mahdollista...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Haluan kysyä voisiko...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Voisitteko suositella...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Pyydämme teitä välittömästi...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Olisimme kiitollisia jos...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Tavoitteemme on...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Kiittäen jo etukäteen...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formální, přímý
If you require more information ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Terveisin,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují