dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Kære Fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Kære John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
I fortsættelse af...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
I henhold til...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formální, přímý
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
Med respekt,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
Med venlig hilsen
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují