česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
Jméno firmy
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
jméno firmy
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Firma
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy: název příjemce, název společnosti, číslo + název ulice, název města + regionu/státu + PSČ

Dopis - Úvod

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Dear Sir,
Vážený pane,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Dear Madam,
Vážená paní,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Dear Sir / Madam,
Vážený pane/Vážená paní,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Dear John,
Milý Johne,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formální, jménem celé společnosti
We are writing in connection with...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formální, jménem celé společnosti
Further to…
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
With reference to…
V návaznosti na...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formální při psaní pro někoho jiného
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

Dopis - Hlavní část

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Formální žádost, předběžná
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formální žádost, předběžná
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formální žádost, předběžná
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formální žádost, velmi zdvořilá
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, zdvořilá
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Formální žádost, zdvořilá
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Formální žádost, zdvořilá
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Formální žádost, přímá
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formální žádost, přímá
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formální žádost, velice přímá
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formální konkrétní žádost, přímá
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formální dotaz, přímý
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formální dotaz, přímý
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby...
Formální prohlášení o záměru, přímé
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku

Dopis - Závěr

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formální, velmi zdvořilý
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formální, velmi zdvořilý
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formální, velmi zdvořilý
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, velmi zdvořilý
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formální, velmi zdvořilý
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formální, zdvořilý
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formální, zdvořilý
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formální, zdvořilý
Thank you for your help in this matter.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formální, zdvořilý
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formální, přímý
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formální, přímý
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formální, přímý
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formální, velmi přímý
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Méně formální, zdvořilý
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formální, jméno příjemce neznámé
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respectfully yours,
S úctou,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují