thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
Thư mục
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
Chương
บท
Definovaná část práce
Cột
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
Luận án
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
หน้า
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce