švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
Chương
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
Cột
Kolumn
Vertikální část tabulky
Luận án
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
figur
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
s. (sidor)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce