španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
Chương
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
Cột
col. (columna)
Vertikální část tabulky
Luận án
disertación
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce