rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
Chương
гл. (глава)
Definovaná část práce
Cột
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
Luận án
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce