rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
Chương
cap. (capitol)
Definovaná část práce
Cột
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
Luận án
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
pp. (paginile)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce