maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
Chương
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
Cột
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
Luận án
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce