korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
대략
Používá se, když množství není známo
Thư mục
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
대략
Používá se při odhadu množství
Chương
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
Cột
세로줄
Vertikální část tabulky
Luận án
논문
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
예,
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
pp.
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce