japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
Používá se, když množství není známo
Thư mục
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
およそ
Používá se při odhadu množství
Chương
Definovaná část práce
Cột
Vertikální část tabulky
Luận án
学位論文
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
Indikuje určitý objem nebo část práce