italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
Chương
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
Cột
Colonna
Vertikální část tabulky
Luận án
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce