esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
Chương
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
Cột
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
Luận án
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce