čínsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
app.(附录)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
bibliog.(引用来源)
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
ca.(大约)
Používá se při odhadu množství
Chương
ch.(章)
Definovaná část práce
Cột
col.(柱)
Vertikální část tabulky
Luận án
diss.(论文)
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
ed.(编辑)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
esp.(尤其是)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
etc.(等等)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
i.e.(既)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
incl.(包括)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
N.B.(注意)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
p.(页)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
pp.(页)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
pref.(前言)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
pub.(由...出版)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
rev.(由...修改)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
rpt.(转载)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
trans.(由...翻译)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce