česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
Thư mục
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
Chương
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
Cột
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
Luận án
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
str. (strany)
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce