arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Phụ lục
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
Xấp xỉ
تقريبا
Používá se, když množství není známo
Thư mục
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
vào khoảng
حوالي
Používá se při odhadu množství
Chương
فصل
Definovaná část práce
Cột
عمود
Vertikální část tabulky
Luận án
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
Biên tập (bởi)
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
VD:
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
Đặc biệt (là)
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
v.v... (vân vân)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
Biểu đồ
شكل
Diagram, který doprovází část práce
Tức là/Nghĩa là
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
Bao gồm
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Ghi chú
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
tr. (trang)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
tr. (trang)
صفحات
Některé strany v práci
Lời tựa/Lời nói đầu
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Tác giả
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Hiệu chỉnh (bởi)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Tái bản
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Người dịch
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
Tập/Phần
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce