thajsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
(ภาคผนวก)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
บรรณานุกรม
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
ประมาณ
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
บท
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
ปริญญานิพนธ์
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
แก้ไขโดย
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
โดยเฉพาะ
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
และอื่นๆอีกมากมาย
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
yani
กล่าวคือ
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
ประกอบไปด้วย
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
หมายเหตุ
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
หน้า
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
หน้า
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
คำนำ
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
ตีพิมพ์โดย
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
ทบทวนโดย
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
แปลโดย
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce