švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
Kolumn
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
figur
Diagram, který doprovází část práce
yani
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
s. (sidor)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce