španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
col. (columna)
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
disertación
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
yani
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
pp. (páginas)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce