rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
cap. (capitol)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
yani
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
pp. (paginile)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce