řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
στήλη
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
yani
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce