polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
circa
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
kolumna
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
yani
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
str. (strony)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce