německy | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
Ah. (Anhang)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
ugf. (ungefähr)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
K. (Kapitel)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
Spalte
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Diss. (Dissertation)
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
bearb. (bearbeitet von)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
z.B. (zum Beispiel)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
bes. (besonders)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
usw. (und so weiter)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
Abb. (Abbildung)
Diagram, který doprovází část práce
yani
d.h. (das heißt)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
S. (Seite)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
S. (Seiten)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
Vorw. (Vorwort)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
hg. (herausgegeben von)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
geä. (geändert)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Nachdr. (Nachdruck)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
übersetzt von
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
Jg. (Jahrgang)
Indikuje určitý objem nebo část práce