maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
yani
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce