korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
대략
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
대략
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
세로줄
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
논문
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
예,
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
yani
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
pp.
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce