japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
およそ
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
学位論文
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
Diagram, který doprovází část práce
yani
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
Indikuje určitý objem nebo část práce