italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
Colonna
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
yani
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
pp. (pagine)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce