hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
लगभग
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
लगभग
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
अध्याय
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
स्तंभ
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
yani
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
अगला पन्ना
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce