francouzsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
annexe
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
approx. (approximativement)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
biblio. (bibliographie)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
env. (environ)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
ch. (chapitre)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
col. (colonne)
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
diss. (dissertation)
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
éd. (édition)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
ex. (exemple)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
spéc. (spécialement)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
fig. (figure)
Diagram, který doprovází část práce
yani
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
incl. (incluant)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
p. (page)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
pp. (pages)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
préf. (préface)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
éd. (édité par)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revu par)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
réimp. (réimpression)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trad. (traduit par)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce