esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
yani
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce