dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
afsnit
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
kolonne
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
afhandling
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
yani
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
side
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
s. (sider)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce