čínsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
app.(附录)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog.(引用来源)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
ca.(大约)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
ch.(章)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
col.(柱)
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
diss.(论文)
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
ed.(编辑)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
esp.(尤其是)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc.(等等)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
yani
i.e.(既)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
incl.(包括)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
N.B.(注意)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
p.(页)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
pp.(页)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
pref.(前言)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
pub.(由...出版)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev.(由...修改)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
rpt.(转载)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans.(由...翻译)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce