česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
yani
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
str. (strany)
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce