arabsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ek
ملحق
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
tahmini/ yaklaşık
تقريبا
Používá se, když množství není známo
Bibliyografi/ Kaynakça
الببليوغرافيا
Seznam použitých zdrojů
aşağı yukarı/ takribi
حوالي
Používá se při odhadu množství
Bölüm/ ünite
فصل
Definovaná část práce
kol. (kolon)/ sütun
عمود
Vertikální část tabulky
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
أطروحة
Kompletní práce na určité téma
tarafından düzeltildi
التحرير
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ör./örn. (örneğin)
مثلا
Používá se při uvedení příkladu
özellikle
خاصّةً
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
إلخ. (إلى آخره)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figür)
شكل
Diagram, který doprovází část práce
yani
يعني
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
kapsar/ dahil
بما في ذلك
Používá se při přidání něčeho do seznamu
d.e. (dikkat edilecek)
تنبيه
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
s. (sayfa)
ًص. (صفحة)
Každá jednotlivá strana v práci
sayfalar
صفحات
Některé strany v práci
önsöz/ giriş
مقدمة
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
yay. (yayımlandı)
الناشر
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
راجعه
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
إعادة الطباعة
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
ترجمة
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
böl. (bölüm)
مجلد
Indikuje určitý objem nebo část práce