švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
บท
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
คอลัมน์
Kolumn
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
figur
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
s. (sidor)
Některé strany v práci
คำนำ
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce