španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
บท
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
คอลัมน์
col. (columna)
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
disertación
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
pp. (páginas)
Některé strany v práci
คำนำ
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce