rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
บท
гл. (глава)
Definovaná část práce
คอลัมน์
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
คำนำ
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce