řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
บท
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
คอลัมน์
στήλη
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
คำนำ
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce