polsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
aneks
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
ok. (około)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
circa
Používá se při odhadu množství
บท
rozdz. (rozdział)
Definovaná část práce
คอลัมน์
kolumna
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
dysertacja
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
pod red. (pod redakcją)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
np. (na przykład)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
szczególnie
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
rys. (rysunek)
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
wliczając
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
nb. (notabene/nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
str. (strona)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
str. (strony)
Některé strany v práci
คำนำ
wstęp/przedmowa
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
wyd. (wydawnictwo)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
korekta
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
przedruk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
tłum. (tłumaczenie)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
t. (tom)
Indikuje určitý objem nebo část práce