nizozemsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
bijl. (bijlage)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
ong. (ongeveer)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
bibl. (bibliografie)
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
บท
hst. (hoofdstuk)
Definovaná část práce
คอลัมน์
kolom
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
dissertatie
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
bew. (bewerkt door)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
bijv. (bijvoorbeeld)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
bijz. (bijzonder)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
enz. (enzovoort)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
afb. (afbeelding)
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
d.w.z (dat wil zeggen)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
incl. (inclusief)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
pp. (pagina´s)
Některé strany v práci
คำนำ
voorwoord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
uitg. (uitgegeven door)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
herz. (herzien)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
herdr. (herdruk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
vertaald door
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
jg. (jaargang)
Indikuje určitý objem nebo část práce