maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
บท
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
คอลัมน์
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
คำนำ
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce