korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
대략
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
대략
Používá se při odhadu množství
บท
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
คอลัมน์
세로줄
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
논문
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
예,
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
등...
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
p.
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
pp.
Některé strany v práci
คำนำ
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce