japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
およそ
Používá se při odhadu množství
บท
Definovaná část práce
คอลัมน์
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
学位論文
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
คำนำ
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
Indikuje určitý objem nebo část práce