hindsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
परिशिष्ट
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
लगभग
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
ग्रंथ सूची
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
लगभग
Používá se při odhadu množství
บท
अध्याय
Definovaná část práce
คอลัมน์
स्तंभ
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
व्याख्यान
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
संपादक
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
उदाहरण
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
विशेषतः
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
आदि.
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
आकृ.
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
जो है कि...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
सहित
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
ख़ासकर
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
अगला
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
अगला पन्ना
Některé strany v práci
คำนำ
प्रस्तावना
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
प्रकाशन
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
पुनरीक्षित
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
पुनर्मुद्रण
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
अनुवादक
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
विभाग
Indikuje určitý objem nebo část práce