finsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

(ภาคผนวก)
Liitteet
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ประมาณ
n. (noin)
Používá se, když množství není známo
บรรณานุกรม
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
ประมาณ
n. (noin)
Používá se při odhadu množství
บท
kpl (kappale)
Definovaná část práce
คอลัมน์
Pylväs
Vertikální část tabulky
ปริญญานิพนธ์
Väitöskirja
Kompletní práce na určité téma
แก้ไขโดย
toim. (toimittanut)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ตัวอย่างเช่น
esim. (esimerkiksi)
Používá se při uvedení příkladu
โดยเฉพาะ
erityisesti
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
และอื่นๆอีกมากมาย
jne. (ja niin edelleen)
Používá se pro neohraničený seznam
ตัวเลข
kaavio
Diagram, který doprovází část práce
กล่าวคือ
eli
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ประกอบไปด้วย
mukaanlukien
Používá se při přidání něčeho do seznamu
หมายเหตุ
huom. (huomautus)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
หน้า
s. (sivu)
Každá jednotlivá strana v práci
หน้า
sivut
Některé strany v práci
คำนำ
esipuhe
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
ตีพิมพ์โดย
julk. (julkaissut)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
ทบทวนโดย
muok. (muokannut)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
lisäpainos
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
แปลโดย
kääntänyt
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
ระดับ
vol. (volyymi)
Indikuje určitý objem nebo část práce